Sauehold
Kaniner
Frilandsgris

Frilandsgris

Grisnettside.jpg

I 2004 startet vi prosjektet frilandsgris, dvs griser som får lov til å være griser, bo ute, rote i jorda, bade i søle og sove i isolerte hytter. Dette viste seg å være en ubetinget suksess med tanke på dyrevelferd og matkvalitet.

Men dagens regelverk for omsetning av denne type kvalitetskjøtt satt en effektiv stopper for prosjektet og vi har nå griser kun til eget bruk.